201411.07
Off
0

Demarare curs Baby Sitter – regiunea Centru

Tot în Topliţa, Consiliul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Harghita, a demarat şi cursul de Baby sitter. Activitatea de formare face parte din activitatea proiectului Şcoala pentru Femei, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007- 2013. Vezi galeria foto