Activități proiectului sunt:
A1. Managementul de proiect
1.1  Organizarea echipei de management și de implementare;
1.2  Monitorizarea tehnică și financiară a proiectului;
1.3  Realizarea Planului de Asigurare a Calității proiectului.

A2. Pregătirea și derularea achizițiilor necesare proiectului
2.1 Elaborarea planului de achiziții și stabilirea procedurii de achiziție publică conform legislației în vigoare din România;
2.2 Urmărirea derulării contractelor.

A3. Informare și publicitate
3.1 Desfășurarea conferinței de presă de deschidere a proiectului;
3.2 Elaborarea materialelor informative ce vor fi distribuite pe toată durata de implementare a proiectului;
3.3 Pregătirea și realizarea campaniilor de informare și publicitate;
3.4 Crearea și administrarea platformei virtuale;
3.5 Desfășurarea conferinței finale a proiectului;
3.6 Distribuirea materialelor de informare și publicitate și diseminarea rezultatelor proiectului

A4. Studii și analize privind identificarea grupului țintă și dezvoltarea de modele de promovare a egalității de șanse  
4.1 Realizarea de chestionare pentru identificarea grupului țintă și a nevoilor acestora;
4.2 Intervievarea grupuilor țintă pe baza chestionarelor;
4.3 Interpretarea și analiza datelor privind egalitatea de șanse și gen având în vedere reconcilierea vieții de familie cu cariera;
4.4 Publicarea rezultatelor în cadrul unui GHID pentru buna înțelegere a principiului egalității de șanse și gen.

A5.  Dezvoltarea și implementarea de servicii speciale de conștientizare și orientare psiho-socială

A6.  Formare profesională
6.1 Acreditarea/ autorizarea programelor de formare destinate persoanelor din categoriile grupurilor țintă;
6.2 Realizarea de protocoale de colaborare cu agenți economici, necesare derulării activităților practice din cadrul cursurilor de calificare;
Dezvoltarea programelor de pregătire;
6.4 Derularea programelor de instruire și formare profesională.

A7.  Activități de formare și de incluziune socială și economică a femeilor
7.1 Dezvoltarea programelor de pregătire;
7.2 Acreditarea/ autorizarea programelor de formare destinate persoanelor din categoriile grupurilor țintă;
7.3 Acordarea de asistență;
7.4 Formare și instruire.

A8. Formare profesională și asistenţă pentru femei în vederea iniţierii unei afaceri


Graficul activităților proiectului este: