PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR ÎN CALIFICARE “AGENT DE SECURITATE”

PLAN TEMATIC

AGENT DE SECURITATE

Cod NR: 5169.1.3

Nr. crt. Competenţă Nr. Total de ore Teoretic Practic
1. Competenţe sociale şi civice 16 4 12
2. Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă 48 10 38
3. Aplicarea normelor de protecţie a mediului 8 4 4
4. Menţinerea unor relaţii de muncă eficace 16 4 12
5. Gestionarea resurselor materiale din dotarea postului 32 8 24
6. Cunoaşterea şi completarea documentelor specifice serviciului de securitate 24 12 12
7. Asigurarea ordinii de securitate înobiectiv 120 24 96
8. Asigurarea informării operative privind ordinea de securitate în obiectiv 16 4 12
9. Rezolvarea incidentelor de securitate 80 20 60
  TOTAL 360 90 270