PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR ÎN CALIFICARE “BABY SITTER”

PLAN TEMATIC

BABY SITTER

Cod NR: 5133.1.1.

Nr. crt. Competenţa Nr. Total de ore Teoretic Practic
1. Comunicarea la locul de muncă 36 12 24
2. Aplicarea NPM şi PSI 18 6 12
3. Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare 24 8 16
4. Asigurarea perfecţionării profesionale 18 6 12
5. Completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate 24 8 16
6. Gestionarea resurselor alocate 24 8 16
7. Planificarea activităţii zilnice 24 8 16
8. Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată 24 8 16
9. Acordarea primului ajutor persoanei asistate 36 12 24
10. Asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor 18 6 12
11. Formarea /dezvoltarea desprinderilor la copilul asistat 36 12 24
12. Mobilizarea şi transportul copilului asistat 24 8 16
13. Respectarea şi aplicarea prescripţiilor medicale 18 6 12
14. Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate 36 12 24
  TOTAL 360 120 240