Beneficiarul proiectului este:logo-asociatie

Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici şi Mijlocii Suceava, asociaţie fără scop patrimonial, a fost înfiinţată la data de 14 martie 2007, la iniţiativa a 21 membre fondatoare, femei de afaceri de succes din judeţul Suceava.

În prezent, organizaţia are ca membre femei manager şi antreprenor din diverse domenii de activitate ale sectorului economic românesc.
Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava este afiliat la Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR)-cea mai reprezentativă confederaţie patronală IMM la nivel naţional şi la Federaţia Patronală a Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din judeţul Suceava, structura patronală reprezentativă la nivel local.
Prin întreaga activitate desfăşurată de la înfiinţare, organizaţia femeilor de afaceri din sectorul ÎMM sucevean promovează şi sprijină interesele antreprenoriatului feminin din  judeţul Suceava în relaţiile acestuia cu autorităţile publice locale şi centrale, cu alte organisme din ţară şi străinătate, promovează egalitatea de şanse în domeniile intreprenorial şi patronal, iniţiază şi realizează proiecte şi programe pentru femei, desfăşoară activităţi cu scop caritabil.
Acţiunile de viitor ale acestei organizaţii vizează îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse, participarea activă pe plan local, naţional şi internaţional la dialogul social  şi la punerea în valoare a experienţei şi cunoştinţelor acumulate, acţionarea în toate domeniile pentru crearea unui mediu favorizant dezvoltării şi perfecţionării activităţii organizaţiilor constituite de femei.

Prin aderarea la Patronatul Femeilor de Afaceri din IMM Suceava, membrii acestuia:

 • Beneficiază de sprijin, asistență și îndrumare în activitatea desfășurată;
 • Primesc informații de care dispune PJFAIMM Suceava legate de probleme comerciale, financiare, bancare, fiscale, vamale, juridice, de marketing, managerial, tehnice, tehnologice și de alte domenii de activitate;
 • Primesc asistență juridică, economică, tehnică, financiară, comercială și în alte domenii de activitate;
 • Beneficiază de programe de pregătire şi perfecţionare profesională, programe de consultanţă şi asistenţă în afaceri,
 • Le sunt reprezentate drepturile și interesele legitime, în cadrul dialogului social la nivel local, regional și național în negocierile colective și în relațiile cu instituțiile politico-administrative, cu organizațiile sindicale și cu societatea civilă;
 • Beneficiază de acordarea, în funcție de disponibilitățile financiare proprii sau prin atragerea de sponsori, a unor burse pentru femeile din domeniile afacerilor și patronal;
 • Pot accesa, elabora, sprijini, promova,  realiza şi/sau  participă la derularea programelor transfrontaliere, europene sau a altor programe, în domeniile de interes ale patronatului.
  Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava este partener în proiecte cu finanţare europeană, care au ca scop sprijinirea antreprenorilor şi dezvoltarea mediului de afaceri.

Proiectele implementate până în prezent de Patronatului Femeilor de Afaceri din IMM  Suceava sunt:

 • Tinereţe, iniţiativă şi calitate pentru turismul romanesc- www.asociatiaegreta.ro
 • NETIMM- Crearea de reţele  de IMM-uri- modalitate inovativă de creştere a competitivităţii şi adaptabilităţii IMM-urilor din Romania – http://www.netimm.net/
 • RoNet FEA- “Reţeaua Naţională a Ambasadorilor Antreprenoriatului Feminin”- http://www.ambasadori-antreprenoriat.ro/
 • IMM-ul-Cheia succesului pentru tine şi pentru Romania – www.imm-cheiasuccesului.ro
 • Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi manageriale în zona IMM-urilor inovative din Romania pentru formarea şi promovarea parteneriatelor naţionale şi transnaţionale- www.imm-ciao.ro