PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALăĂ A ADULŢILOR ÎN CALIFICARE “ÎNGRIJITOR BĂTRÂNI LA DOMICILIU

 

PLAN TEMATIC

ÎNGRIJITOR BĂTRÂNI LA DOMICILIU

Cod NR: 5133.1.2.

Nr. crt. Competenţa Nr. Total de ore Teoretic Practic
1. Comunicarea la locul de muncă 10 6 4
2. Aplicarea NPM şi PSI 6 4 2
3. Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare 14 8 6
4. Asigurarea perfecţionării profesionale 8 4 4
5. Completarea fişei de îngrijiri a persoanei asistate 8 4 4
6. Gestionarea resurselor alocate 10 4 6
7. Planificarea activităţii zilnice 14 8 6
8. Acordarea îngrijirilor igienice pentru persoana asistată 48 12 36
9. Acordarea primului ajutor persoanei asistate 26 6 20
10. Asigurarea confortului bătrânului asistat 16 4 12
11. Asistarea alimentaţiei şi administrarea alimentelor 44 12 32
12. Mobilizarea şi transportul bătrânului asistat 48 12 36
13. Mobilizarea şi transportul persoanelor asistate imobilizate 48 16 32
14. Respectarea şi aplicarea prescripţiilor medicale 24 8 16
15. Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate 36 12 24
  TOTAL 360 120 240