Obiectiv general:
Facilitarea accesului pe piața muncii a femeilor prin calificare/ recalificare/ inițiere și promovarea unei societăți inclusive în ceea ce privește egalitatea de șanse.

Obiective specifice:
O1    Îmbunătățirea capacității a 1275 femei din regiunile Nord Est, Centru și Nord Vest, de a se integra pe piața muncii, prin informare, asistență și dezvoltarea de noi competențe profesionale care să le îndrume spre locuri de muncă competitive sau spre inițiative antreprenoriale.
O2    Generarea unei platforme de sprijin, pentru cel puțin 50 de femei, crearea a 3 centre fixe de informare și asistență privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională, 45 de femei putând beneficia de acest serviciu.
O3    Însușirea unei atitudini pozitive și proactive față de egalitatea de șanse prin intermediul campaniilor, creșterea încrederii de sine pentru femeile  care se întorc pe piața muncii după o perioadă de timp, cu scopul de a crește oportunitățile de angajare ale femeilor și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile.