Partener 1

PTIR

Patronatul Tinerilor Întreprinzători Județul Suceavawww.ptirsuceava.ro
Persoană de contact:  Constantin Calistru, e-mail: constantin.calistru@scoalapentrufemei.ro

MISIUNE

PTIR SUCEAVA va lua parte la creșterea rolului tinerilor întreprinzători în dezvoltarea economiei românești, tinerii întreprinzători reprezentând cheia unei creșteri economice și a unei dezvoltări durabile.

OBIECTIVE

Reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor patronatului;
Acordarea de asistenţă membrilor săi pentru dezvoltare durabilă;
Organizarea de seminarii, workshop-uri şi formări de specialitate, congrese, conferinţe, simpozioane de specialitate, tabere de studii, expoziții, manifestări de clasificare şi premiere a membrilor sau a altor categorii de persoane fizice sau juridice, manifestări tehnico-ştiintifice, seminarii, târguri şi alte asemenea activităţi, la nivel local, judeţean, regional, national, european sau internațional care pot prezenta interes pentru membrii săi;
Asigură consiliere pentru carieră şi consiliere profesională în condiţiile legii;
Elaborează şi derulează proiecte cu finanţare naţională sau europeană;
Acordarea, în functie de disponibilitățile financiare proprii sau prin atragerea de sponsori, a unor burse pentru tineri;
Elaborarea de buletine informative (newsletter) şi de materiale audio-vizuale pentru promovarea activităţilor organizaţiei patronale.
AVANTAJE

Asigurarea networkingului în ceea ce privește promovarea afacerilor comune, evenimentelor, proiecte comune.
Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica IMM prin apariții în mass media, conferințe.
Asigurarea de informații periodice privind:
· surse de finanțare,
· programe în curs de derulare,
· alternative de finanțare,
· programe de instruire si consultanță,
· consultanță,
· oportunități de afaceri din țară și stăinătate,
· informații despre legislație,
· apariții media, decizii,
· puncte de vedere pe diverse subiecte cu impact asupra IMM-urilor.

Organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai mediului bancar, ai administrației publice, personalități ale mediului de afaceri.
Sprijin direct în soluționarea problemelor legate de abuzuri ale organelor de control.
Alte probleme de natură economică.


Partener 2

LUST

SC Lust Expert SRLwww.lustexpert.ro
Persoană de contact: Luminița Paula Chihai, e-mail: luminita@lustexpert.ro, luminita.chihai@scoalapentrufemei.ro

Contabilitatea nu implică numai înregistrări contabile și raportări pentru instituțiile statului. Contabilitatea furnizează indicatori importanți pentru dezvoltarea afacerii și numai printr-o analiză profundă în funcție de specificul activității, corelată cu fiscalitatea și oportunitaățle fiscale, puteți maximiza profiturile și dezvoltarea durabilă a firmei.
Suntem o firma de contabilitate,consultanță și audit financiar, oferind clienților nostri servicii profesionale, personalizate, acoperind toată gama de nevoi pentru compartimentul financiar contabil si de afaceri.
Noi credem în valoarea unei relații îndelungate, vedem în fiecare client un partener, și credem cu adevarat ca succesul nostru este un rezultat al succesului tău. Ne angajăm să oferim o atenție deosebită, personală pentru clienții nosșri.
Lust Expert este o echipă profesionistă, tînără, înființată în anul 2002, dar cu experiență și expertiză în domeniul contabilității,consultanței și auditului, având colectivul format din tineri specialiști în contabilitate, motivați de dorința de afirmare, care prin muncă desfaşurată doresc să iasă în întâmpinarea agenților economici asistați,  facând cunoscute rezultatele activităţii şi ajutându-i să depaşească capcanele şi rigiditatea legislaţie fiscale.
Lucrările sunt coordonate de specialişti cu vechime în domeniu, înscrişi în Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
LUST EXPERT  vine în întâmpinarea oamenilor de afaceri şi a întreprinderilor de toate mărimile, oferind un ajutor considerabil întreprinzătorilor din toate sferele de activitate. Multi dintre clientii care au fost baza afacerii noastre la inceput, sunt înca cu noi astazi si ne-ar placea sa avem posibilitatea de a va arata cum ne-am mentinut increderea lor de-a lungul anilor.
Pentru noi, contabilitatea nu înseamnă numai conturi și cifre și stim cât de importante sunt datele financiare ale companiei și de aceea extragem ceea ce este important pentru creșterea afacerii, date importante pentru bugetare și planificare, date extrase în timp util pentru luarea deciziilor. Asigurăm rapoarte personalizate cu date extrase din contabilitate pentru consolidarea situațiilor financiare și analize de tip business pentru corporații și organizații.
Misiunea noastră este de a continua să funizăm servicii integrate ( contabilitate, audit finaniar, consultanță fiscală și juridică, resurse umane) la cel mai înalt nivel de competență, expertiză și profesionalism.
Soluţiile noastre sunt cuprinzătoare şi variate, apte să  procure colaboratorilor un avantaj net într-o piaţă destul de complexă şi dificilă. Serviciile noastre nu sunt limitate la consultanţă şi intermediere de afaceri pe probleme juridice şi fiscale, la îndrumare şi siguranţă, ci se extind şi asupra unor arii învecinate, cum ar fi servicii de contabilitate şi expertiză contabilă, audit, evaluări, lichidări precum şi alte operaţiuni auxiliare, propunându-ne să reacţionam cât mai rapid şi mai eficient la orice sarcină, mare sau mică, să scurtăm distanţele şi timpii, să facilităm clienţilor atingerea scopurilor comerciale cu un consum minim de bani şi energie.
Compania noastră ofera servicii de calitate pentru clienții nostri deoarece suntem devotați următoarelor trei principii: profesionalism, reacție rapidă la solicitările clientilor și calitate.

Profesionalism
Experiența și energia personalului nostru calificat ne asigură că fiecare client primește o atenție deosebită de la fiecare departament al firmei noastre.
Standardele noastre de calitate, personalul specializat și comunicarea fac diferența între noi și alte firme

Reacție rapidă la solicitările clienților
Companiile care au ales să lucreze cu noi beneficiază de sfaturi competente, precise și rapide. Oferim servicii de contabilitate și consultanță pentru firme mici și mari, acoperind toată gama de activități comerciale.

Calitate
O firmă de contabilitate este apreciată și cunoscută prin calitatea serviciilor sale. Astfel standardele noastre ridicate cu privire la educația profesională continuă, se reflectă prin informarea corecta și la timp a clienților noștri, cu privire la schimbările legislative și oportunitățile apărute astfel încât aceștia să poata lua decizii favorabile creșterii afacerii.
Oferim servicii integrate de contabilitate, analiză economică, asistență fiscală și nu în ultimul rând juridică, servicii ce asigură clienților confortul și siguranța afacerii.


Partener 3

Part

Asociația Consiliul Local al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Harghita
Persoană de contact: Tibișor Marian Miron; e-mail: contact@astra.com.ro

CLIMM Harghita  este asociație patronală care  dispune de 18 ani de experiență activă în susținerea mediului  de afaceri, iar în 2002  a dobindit personalitate juridică funcționând independent cu angajații, finanțare și buget  propriu , care are un număr de 300 de firme membre , la care  s-a implicat în activitatea economică a județului, mai ales în cea private, pentru sprijinirea micilor întreprinzători.
Încă de la înființare scopul  propus a fost acela de a efectua intervenții la organele puterii și administrației locale privind participarea reprezentanților organizaților patronale ale întreprinderilor cu capital privat la comisiile de interes local care se ocupă de  problemele legate de activitatea societăților comerciale. În acest  sens s-a reușit numirea membrilor patronatului în comisiile județene de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Harghita ,în Consiliul de Consultativ al Casei Județene de Sănătate, în Comisia de Dialog Social, Consiliul de Consultativ al AJOFMM,  membru al Consiliul Local de Dezvoltare  de pe lângă Inspectoratul Școlar Harghita.
Totodată se urmărește conlucrarea cu sindicatele, alte patronate, Camere de                                        Comerț alte organizații și instituții, pentru adoptarea soluțiilor de interes major ale membrilor asociației și a comunității de afaceri din județ.
Oferirea de consultanță în aproape toate domeniile: financiar, juridic, economic, legislativ, atât pentru membrii CLIMM, cât și pentru alți întreprinzători din mediul privat din județul Harghita.
Atragerea de fonduri nerambursabile, o sursă bună de finanțare, este unul din principalele obiective ale asociației și ale membrilor acesteia.
CLIMM Harghita face parte din cadrul Federației Regionale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii Centru,Federație care își propune promovarea intereselor IMM la nivel de regiune.
Serviciile oferite micilor întreprinzători se concretizează în oferirea de consultanță și scriere de proiecte de finanțare  nerambursabile, oferirea unei game variabile de cursuri de formare profesională și perfecționare,cu posibilitatea obținerii unui certificat recunoscut în statele Uniunii Europene.
CLIMM Harghita are un asistent judiciar care a menținut o legătură strânsă la nivelul conducerii, participând activ la rezolvarea unor probleme  apărute la nivelul acestei asociații patronale.
Asociația a participat în parteneriat la ‘’ Business Support Program 2 ‘’; Programul Phare 2000 și Implementare unui system IT de planificare a resurselor întreprinderii de tip ERP.
O parte din membri de asociații au participat la misiuni economice și târguri internționale în peste 20 de țări în Europa și din lume.
Asociația a  participat activ ca și colaborator la derularea proiectului ‘’ Corelarea ofertei educaționale a  învățământului profesional și tehnic cu cerințele  pieței muncii ‘’ în care a avut ca poziție: expert pentru actualizarea PLAI și PRAI la nivelul județului Harghita  în urma schimbului de experiență transnaţional şi a  recomandărilor din cadrul conferinţelor proiectului.
Asociația a mai participat în parteneriat și la Pachet integrat de dezvoltare a abilităților antreprenoriale complexe în rândul tinerilor și seniorilor din Regiunea Centru.
Asociația a finalizat cu succes două proiecte  POSDRU 2007-2013, ‘’ Profesionisți în Sistemul de Formare Profesională din România‘’ și IMM-ul – Cheia Succesului , la   care au avut ca obiectiv următoarele :
Educația și formarea profesională în sprijiul creșterii econonice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere;
Formarea profesională și asistență de specialitate în vederea creșterii abilității persoanelor de  a materializa ideile de afaceri.
Activitățile de management ale asociației sunt derulate la sediu și are la dispoziție următoarele dotări  și echipamente: sală de curs dotată cu calculatoare, sală de sedințe, acces la internet, telefon, rețea de calculatoare, mijloace de transport , etc.
Asociația în prezent colaborează cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita  la derularea proiectului „Serviciu de consultanță și asistență pentru începerea unei afaceri” care are ca obiect prestarea de către asociație a serviciului de consultanță și asistență pentru începerea unei activitățti independente sau pentru inițierea unei afaceri zona Miercurea Ciuc, constând în: servicii juridice, servicii de  marketing, servicii de finanțare, servicii de management ,alte servicii de consultanță.


Partener 4

APM

Asociația Patronilor și Meseriașilor Clujwww.apm.ro
Persoană de contact:  Augustin Feneșan, e-mail: augustin.fenesan@apm.ro, augustin.fenesan@scoalapentrufemei.ro

Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj (APM Cluj) este organizaţie patronală multisectorială, independentă, nonprofit, neguvernamentală şi apolitică, continuatoarea primei organizaţii de tip patronal înfiinţată în Cluj la 1871 – Reuniunea Sodalilor Români.
APM Cluj a fost înfiinţată în 9 ianuarie 1990, pe baza Legii Asociaţiilor şi Fundaţiilor nr. 21/1924, fiind ulterior reorganizată conform noilor prevederi legale referitoare la constituirea şi funcţionarea asociaţiilor patronale. La momentul actual, APM Cluj reprezintă interesele legitime a celor peste 35.000 de societăţi comerciale şi întreprinzători independenţi (PFA, AF) din judeţul Cluj.
APM Cluj este cea mai reprezentativă organizaţie patronală la nivelul judeţului Cluj şi unul din cei mai importanţi actori sociali la nivelul Regiunii Nord-Vest. APM Cluj membru fondator al Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), singurul patronat reprezentativ la nivel naţional pentru sectorul IMM
APM Cluj a preluat, pentru un al doilea mandat, preşedinţia FPIMMRNV (Federaţia Patronatelor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Regiunea Nord-Vest) şi, pe cale de consecinţă, prerogativele de reprezentare a CNIPMMR la nivel regional.

CE FACE APM CLUJ PENTRU COMUNITATEA DE AFACERI?
Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj reprezintă şi promovează interesele societăţilor comerciale private şi ale întreprinzătorilor independenţi în următoarele structuri de
dialog social:
_ Comisia de Dialog Social a judeţului Cluj, care funcţionează sub directa coordonare a Instituţiei Prefectului;
_ Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor, care funcţionează în cadrul Direcţiei Judeţene de Muncă şi Protecţie Socială Cluj;
_ Consiliul Consultativ al Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Cluj;
_ Consiliul Consultativ al Inspectoratului Teritorial de Muncă Cluj;
_ Comisia Judeţeană Anti-sărăcie şi Promovarea Incluziunii Sociale, coordonată de Consiliul Judeţean Cluj;
_ Comisia Judeţeană în domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi (COJES),care funcţionează în cadrul Direcţiei Judeţene de Muncă şi Protecţie Socială Cluj;
_ Comitetul Regional de Planificare Nord-Vest, coordonat de ADR Nord-Vest.
_ Consorţiul Regional Nord-Vest, coordonat la nivel judeţean de Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj;
_ Comisia de avizare a spaţiilor comerciale cu suprafeţe de vânzare peste 1000 mp.
_ Consiliul Civic Local Cluj-Napoca

A.P.M. CLUJ – FURNIZOR AUTORIZAT DE SERVICII PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
De peste un deceniu Asociaţia Patronilor şi Meseriaşilor Cluj este acreditată ca furnizor autorizat de servicii pentru formarea profesională a adulţilor. În acest scop a fost înfiinţat Centrul Zonal pentru Formare Profesională a Adulţilor (CZFPA), având acreditate, până în prezent, 32 de cursuri pentru calificare, specializare, perfecţionare profesională şi
managerială. În ultimii patru ani aceste cursuri au fost absolvite de peste 2500 de persoane.
Date fiind experienţa şi competenţele acreditate aflate în portofoliul organizaţiei, APM Cluj a implementat în ultimul deceniu, în calitate de beneficiar sau partener, numeroase proiecte destinate dezvoltării resurselor umane la nivel local şi regional. Începând cu trimestrul II 2014 APM Cluj implementează în calitate de solicitant sau partener,
următoarele proiecte: „NU LĂSA PE MÂINE CE POŢI FACE AZI! INVESTIM ÎN TINE! proiect de grant implementat de Centrul de Excelenţă în Instruire SMART SRL Cluj in parteneriat cu APM Cluj, dedicate sprijinirii şomerilor din mediul rural din Regiunea Nord-Vest în vederea reintegrării pe piaţa muncii. APM Cluj va asigura pregătirea profesională a acestora în următoarele ocupaţii: lucrător în structuri pentru construcţii, îngrijitor bătrâni la domiciliu, cameristă, recepţioner, operator calculator, responsabil de mediu, manager resurse umane, competenţe antreprenoriale.
CORE – Corelarea forţei de muncă cu cerinţele pieţei în Regiunile Sud-Vest Oltenia şi Nord-Vest, proiect strategic implementat de Centrul de Consultanţă şi Management al Proiectelor EUROPROJECT în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritoriala Slatina şi
APM Cluj, urmărind îmbunătăţirea competenţelor şomerilor din cele două regiuni vizate, în vederea facilitării accesului la ocupare şi a integrării durabile pe piaţa muncii. APM Cluj va asigura pregătirea profesională a acestora în următoarele ocupaţii: recepţioner, competenţe manageriale, inspector resurse umane, inspector SSM, cameristă, lucrător în comerţ, lucrător în structuri pentru construcţii, dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale.
ŞCOALA PENTRU FEMEI, proiect strategic dezvoltat de Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri Suceava in parteneriat cu APM Cluj şi Consiliul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Miercurea Ciuc, vizând facilitarea accesului pe piaţa muncii a femeilor din Regiunile Nord-Est, Centru şi Nord-Vest prin calificare-recalificare – initiere şi promovarea unei societăţi inclusive în privinţa egalităţii de şanse susţinute prin activităţi pe termen lung. APM Cluj va asigura pregătirea profesională a grupului ţintă în următoarele ocupaţii: îngrijitor bătrâni la domiciliu, baby sitter, agent de securitate.

A.P.M. CLUJ – PARTENER DE ÎNCREDERE PENTRU PROGRAME EDUCAŢIONALE

Parteneri proiect

  • PTIR
  • Part
  • LUST
  • APM